GePa Ytbehandling i Gävle valde en nygammal blästerhall

GePa Ytbehandling AB är en legoleverantör av lackeringstjänster. Företaget startade 2012 och har successivt breddat sin verksamhet och har idag 14 anställda fördelade på två anläggningar i Gävle. Nyligen har vårt systerföretag Bäckman Blästermaskiner i Filipstad levererat och installerat en upprustad blästerhall. Vi ställde några frågor till företagets VD, Patrik Grelsson:

Varför en nygammal blästerhall?
- Vår befintliga blästerhall för fristråleblästring var uttjänt och i starkt behov av renovering. Bäckman Blästermaskiner föreslog en intressant lösning som innebar en totalrenovering av den gamla med all utrustning utbytt. Detta alternativ passade oss bäst och var dessutom det mest ekonomiskt fördelaktiga.

Vilka är era kunder?
- Det är tillverkande företag inom nischade branscher, allt från hissbyggande företag till flak- och containerbyggare. Slutkunden är oftast välkända företag som ställer stora krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Varför anlitar man GePa Ytbehandling?
- Vår främsta styrka är vår erfarna och noggranna personal. Vi har ändamålsenliga lokaler för att kunna hantera all typ av storlek på gods. Dessutom kan vi på våra stora ytor utomhus erbjuda lagerhållning av reparabla produkter och uppställningsplatser för renoverat gods, t ex för containrar. Denna möjlighet gör det enklare för oss och kunden att planera och vara ute i god tid innan godset ska till slutdestinationen, avslutar Patrik Grelsson.

 

 


Peter Vikström, ansvarig teknisk säljare:

- Det var en liten utmaning att bygga om blästerhallen på plats vilket tog oss tre veckor. Till vår hjälp hade vi den mycket trevliga och tillmötesgående personalen på GePa.

Mats Blåder, VD Bäckman Blästermaskiner och SBM:
- Om valet är mellan en ny eller upprustad anläggning försöker vi alltid hitta den bästa lösningen för kunden, både vad gäller ekonomi, hur den ska passa produktionen och som i detta fallet, en befintlig lokal.

 

Fotot visar Patrik Grelsson framför den nygamla blästerhallen.

Show more