Service med kort varsel och snabba reservdelsleveranser - en nödvändighet för Lesjöfors Fjädrar

Vad är det viktigaste när det gäller service och support för er på Lesjöfors Fjädrar? Vi frågade Jan Carlson, produktionschef.

Att det finns en flexibilitet dvs att en servicetekniker kan komma med kort varsel. En annan viktig sak är att servicen är strukturerad, att man besiktigar enligt ett speciellt protokoll. Att snabbt kunna få kritiska reservdelar vid akuta stopp är naturligtvis också viktigt.

Hur ofta servar ni era maskiner?

- Vi gör löpande service själva men för den årliga större serviceöversynen som vi gör under sommaruppehållet tar vi in extern hjälp, i vårt fall från Bäckman Blästermaskiner. Vi anlitar även deras kompetens i vissa projekt, t ex vid en ombyggnad av en produktionslina. Vi uppskattar Bäckmans flexibilitet för snabba insatser och deras kompetens givetvis och att de kan hjälpa till vid oförutsedda händelser.

 Gör ni förebyggande service-åtgärder?

- Ja, vi har löpande fu enligt underhållsplanen på alla blästrar samt den årliga översynen. Inför den årliga översynen görs en inspektion av anläggningarna då det bestäms vad som ska göras. Därefter sker servicen enligt specifikationen som har upprättats.

 

 

Lesjöfors Fjädrar är en internationell fullsortimentsleverantör av standardfjädrar och kundanpassade fjädrar, tråd- och banddetaljer samt gasfjädrarKoncernen ägs idag av det börsnoterade företaget, och är en av Europas ledande tillverkare av fjäderprodukter.