Bäckman levererar en Vira-bläster till Nomeko

Nomeko har nyligen beställt en Vira-bläster av Bäckman Blästermaskiner för att komplettera den befintliga. Vi intervjuade platschefen (och beställaren) på Nomeko i Molkom, Kjell Kruse, för en artikel i vårt nyhetsbrev och för inlägg i andra kanaler. Maskinen kommer att levereras under juluppehållet.

 

Nomeko levererar med hög säkerhet

Nomeko tillverkar kundanpassade stålkomponenter till svensk och nordisk industri. Bland kunderna återfinns Volvo, ABB, Alfa Laval och Toyota, kunder som ställer stora krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Företaget har nyligen beställt en Vira-bläster från Bäckman Blästermaskiner.

Hur lyckas ni med att hålla en leveranssäkerhet på imponerande 98 till 100%?

 -  Vi ser över produktionen varje dag och undersöker vad vi kan göra bättre med t ex ökad effektivitet och smarta lösningar. Vår ambition är alltid att hitta produktionslösningar som gynnar våra kunders produktion, förklarar Kjell Kruse, platschef på Nomeko i Molkom.

- En fördel som vi numera har är att vi ingår i Hermano Group som består av tre företag med liknande verksamhet. Vi i gruppen hjälper varandra över företagsgränserna när det gäller kompetens och personal. Detta utbyte skapar en bredd i vårt utbud av produkter och tjänster.

Ni valde återigen Bäckman Blästermaskiner som leverantör av er nya Vira-bläster.

- Det var ett lätt val. Vi behöver en maskin som kan blästra i princip dygnet runt och den får inte stå still. Snabb service är därför oerhört viktigt. Men den stora fördelen med Bäckman är deras djupa kompetens av blästring, de förstår vår produktion och de krav som finns, avslutar Kjell Kruse.

Mika Ström, ansvarig teknisk försäljning på Bäckman Blästermaskiner:

- Den nya maskinen får en modernare konstruktion, den blir både effektivare och säkrare och bättre ur arbetsmiljösynpunkt vilka var några av de krav som Nomeko hade.

 Mats Blåder, VD Bäckman Blästermaskiner:

-  Det är glädjande att vi får uppskattning för vår långa erfarenhet av blästringsprocesser. Vi lägger mycket tid på att lyssna och verkligen förstå kundens behov för at kunna leverera en optimal lösning.

Nomeko i Molkom tillverkar volymprodukter i stål. Företaget startades 1904 och var vid denna tid baserat på träindustrin, man tillverkade hjul till hästdroskor. År 1947 började man skära i plåt. Företaget ingår i värmländska Hermano Group som omfattar tre företag, har 125 anställda och omsätter 225 mkr.

 

Show more