Permascand beställer blästerutrustning från SBM

Det går bra för norrländska Permascand i Ljungaverk och man behöver utöka produktionskapaciteten.  För att lyckas investerar företaget bland annat i en ny bläster. Anläggningen, som är tio meter lång, byggs av SBM i Laholm. Permascand levererar lösningar för vattenrening och elektrokemisk processindustri till företag världen över, exportandelen är drygt 95%.

  
Anoder som används inom kemiindustrin

Den nya blästeranläggningen ska användas inom avdelning Ytbehandling.

Jan Ekblad, ansvarig för verksamheten, förklarar:
- Vi har en mängd olika produkter som måste blästras före leverans. Därför var det viktigt att blästern kunde skräddarsys för just våra behov. Permascand har redan liknande anläggningar från SBM och Bäckman som vi är nöjda med.  Vi har ett bra samarbete, de lyssnar och förstår vad vi behöver.
- Vi har en starkt ökande efterfrågan på produkter som ingår i system för rening av ballastvatten och inom kemiindustrin. I september 2017 trädde nya hårdare regler in (Ballast Water Management Convention) för sjöfarten vilket innebär att alla fartyg i internationell trafik på sikt måste kunna rena sitt eget ballastvatten och inom kemiindustrin är det nya kunder samt uppgraderingar av befintliga anläggningar som ligger bakom den ökade efterfrågan. Det är produkter för dessa kunder som den nya blästern ska behandla.

Lasse Olsson, ansvarig teknisk säljare på SBM AB:
- Detta är den andra anläggningen som SBM levererar till Permascand. Det är alltid extra roligt att få förnyat förtroende hos en kund, det är ett kvitto på att vi tänker rätt!

Mats Blåder,
VD, Bäckman Blästermaskiner AB och SBM AB:
- SBM visar att de är duktiga på att förstå kundens behov och därefter omsätta det till en helt skräddarsydd bläster. 

 

Show more