Proplate dubblar sin blästerkapacitet

 

 Proplate beställer ytterligare en genomloppsmaskin från Bäckman Blästermaskiner för att klara produktionsökningarna. Inom Proplate pågår verksamheten 24/7 vilket ställer stora krav på maskinparken och ett haveri kan få stora konsekvenser.

Säkra produktionen

- Vi behövde ytterligare en blästermaskin för att säkra vår produktion och klara den ökande efterfrågan på våra stålkomponenter, säger Johan Törnqvist, teknisk chef på Proplate.Vi tittade på några alternativ men valet föll på Bäckman, främst på grund av leveranstiden men även för att vi sedan tidigare har en maskin från Bäckman. Det är oftast en fördel att fortsätta med samma fabrikat med tanke på hantering och service.

Speciallösningar

- Vi kommer att anpassa anläggningen med några speciallösningar som Proplate har efterfrågat, säger Mika Ström, ansvarig teknisk säljare Bäckman Blästermaskiner

Framtida utmaningar för Proplate

 På frågan om vilka utmaningar företaget står inför svarar Johan Törnqvist:
- För att möta våra kunders ökade behov kommer vi under 2019 både att behöva anställa flera medarbetare och utveckla vår produktion i form av utbyggd robotisering.

Bäckman Blästermaskiner erbjuder kundanpassade lösningar

- Det är viktigt för oss att alltid kunna erbjuda skräddarsydda lösningar, säger Mats Blåder, VD Bäckman Blästermaskiner.

 

Proplate i Oxelösund är ledande tillverkare av monteringsfärdiga komponenter i grovplåt i Skandinavien. Företaget har hela produktionskedjan innanför grindarna, från skärning och bearbetning till svetsning, montering och målning, fr a inom plasmaskärning. Den största kundgruppen är kranindustrin och en betydande del av tillverkningen går på export, fr a till Tyskland och Österrike.