Slungbläster till TSAB

För att ytterligare förbättra sina leveranser har TSAB investerat i en egen slungblästringsmaskin.

Investeringen innebär att man kan blästra plåt upp till 2700mm bredd direkt från sitt lager. Blästring har tidigare varit en flaskhals för företaget men nu har man istället en omvänd effekt där man kan leverera blästrad plåt på bara någon dag. Slungblästern kan hantera längder på 14-15 meter.

För mera information kontakta Mika Ström, tel: 070-204 74 38

Artikel i Metal Supply

TSAB

Foto: TSAB

Show more