Smålands stålgjuteri beställer ny blästeranläggning från Bäckman

Kvalitet – en livsstil för Smålands Stålgjuteri

 

 

Smålands Stålgjuteri AB i Eksjö är ett familjeföretag i andra generationen med 32 anställda och som ägs och drivs av tre bröder Ytterell. Vi intervjuade en av bröderna, Leif Ytterell VD, om verksamheten.

När kom du in i företaget?
- Företaget har funnits sedan 1967. Göran Ytterell köpte in sig 1974 och blev ensamägare 1992. Därefter har vi tre bröder successivt kommit in i företaget. Jag var sist ombord 2006.

Vad erbjuder Smålands Stålgjuteri?
- Vi designar och levererar stålgjutna detaljer upp till 600 kg. Vi använder oss av tre formmetoder, skalformning, handformning och 3D-printade sandformar där skalformning uppgår till 75 % av det sålda tonnaget.  Vi använder oss av digitalt frästa modellutrustningar i metall och plast vilket ger oss möjlighet att tillverka geometrier som tidigare inte var möjliga, som t ex tunnväggigt stålgjutgods, ända ner till 3 mm.

 

 

Ni har ett väl utvecklat miljötänk, kan du beskriva det?
- Man skulle kunna betrakta oss som en enda stor återvinningscentral. Vi använder skrotat material från annan industri som råvara och vi återanvänder allt överblivet material från vår egen process. Detta gör att det gjutgods vi skickar till våra kunder idag består av ca 80% återvunnet material,

Kvalitet är en livsstil inom företaget, vad innebär det?
- Det handlar om inställning och attityd hos alla i verksamheten - att i varje steg ”göra rätt från mig” och med det menar vi att i varje steg av processen sträva efter rätt kvalitet. Det är vårt kundlöfte.

Ni har beställt en blästerutrustning från oss på Bäckman Blästermaskiner.
- Ja, det stämmer. Efterfrågan har ökat på våra tjänster de senaste åren och det har blivit dags att byta ut vår blästerutrustning till en ny och modernare med en större kapacitet. När det gäller val av leverantör har vi en kund-leverantörs-relation sedan många år med Bäckman Blästermaskiner så det blev ett naturligt val. Att Bäckman Blästermaskiner är en av marknadens ledande leverantörer av denna typ av utrustning gjorde inte valet svårare.

 Mats Blåder, VD Bäckman Blästermaskiner:
- Vi är mycket nöjda med de produkter vi under årens lopp har köpt in från Smålands Stålgjuteri och vi är naturligtvis glada att få leverera en ny anläggning till det expansiva företaget.

Mika Ström, ansvarig teknisk försäljning:
- Gjuteriet får nu en bättre och modernare blästeranläggning, helt anpassad efter deras behov av att kunna blästra större volymer.

 

 

Show more