Arbetsmiljöfaktorer viktiga vid val av blästeranläggning för Tibnor

I samband med att Tibnor i Köping nyligen beställde en trumlingsbläster från Bäckman Blästermaskiner intervjuade vi Susanna Stargård, produktionstekniker, för att få lite bakgrundsinformation om nyinvesteringen.

- I en av våra anläggningar fanns en gammal trumlingsmaskin som var i behov av renovering och som dessutom skulle flyttas. Valet stod mellan en kostsam renovering och en flytt eller en nyinvestering, berättar Susanna Stargård. Vi började sondera marknaden för en ny maskin och kontaktade ett par leverantörer, bland annat Bäckman Blästermaskiner. Bäckman hade en lämplig maskin storleksmässigt och man erbjöd en bra leveranstid.

- För oss på Tibnor är det viktigt att undersöka helheten i och kring maskinhanteringen ur arbetsmiljösynpunkt inför nya investeringar. Bäckman erbjöd därför en möjlighet att studera en befintlig anläggning i drift. Faktorer som vi undersökte var bland annat hur anläggningen hanterades (ska vara enkelt) och ljudnivån.

 En annan viktig förutsättning gällande anläggningen var att man ville undvika att händerna kom i kontakt med materialet som skulle blästras. Mika Ström, ansvarig teknisk försäljning:

- Vi har jobbat fram en lösning som innebär att man kan ställa in en pall med det material som ska blästras direkt i maskinen. På så sätt undviker man den manuella hanteringen.

- Det var lärorikt att höra hur Tibnor resonerar kring arbetsmiljöfrågor och blästerutrustning, säger Mats Blåder, VD Bäckman Blästermaskiner och SBM.

Tibnor förser industrin i Norden och Baltikum med stål, metaller och bearbetningstjänster. Tibnor är ett dotterbolag till SSAB och huvudkontoret ligger i Solna, utanför Stockholm. År 2017 hade man 1 100 anställda i sju länder och nettoomsättningen uppgick till drygt sju miljarder SEK.

 

 

Show more