Valmet investerar i robotiserad renscell och en ny genomloppsbläster

Valmet i Hagfors kommer att bygga om produktionen för framtiden till världens mest högteknologiska gjuteri för malsegment. Inom Valmet Refiner Segments i Hagfors pågår en stor teknisk uppgradering av gjuteriverksamheten. Ett delprojekt är att uppgradera nuvarande robotrenscell med ny robot och genomgångsbläster. I cellen kommer mycket av det fysiska arbetet när det gäller rensning av gjutgods göras. Genomloppsmaskinen från Bäckman Blästermaskiner ska blästra materialet innan det går in i renscellen.

 Anders Mellin, projektledare på Valmet i Hagfors:

 - Vi valde en anläggning från Bäckman av flera skäl. För det första är företaget känt för att leverera maskiner med bra kvalitet. För det andra är de är ett värmländskt företag, vi har som målsättning att köpa utrustning i närområdet om det är möjligt, vilket både är miljövänligt samtidigt som det gynnar den värmländska industrin. Det tredje och mycket viktiga skälet är närheten till service och tillgången på reservdelar. Jag har själv sett alla reservdelar på hyllorna och blev imponerad.

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmet Refiner Segments i Hagfors utvecklar och tillverkar malsegment, som är en viktig del i de raffinörer som används för att frigöra träfibrer från vedflis vid framställning av papper och fiberboard

 

Bilden visar ett malsegment monterat i en hållarring till en raffinör.

 

Show more