Information om hur vi behandlar dina personuppgifter för våra digitala utskick

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi redovisa hur vi behandlar dina personuppgifter för våra digitala utskick.

Typer av data vi samlar in för våra digitala utskick
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du besöker våra arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev eller blir kund och leverantör till oss. De uppgifter vi samlar in är din e-post-adress. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av vår verksamhet.
Användning av insamlad och lagrad data
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att skicka dig nyhetsbrev, inbjudningar och information om oss. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.
Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.
Lagring
Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register för utskick.