Blästermedel

Steel Shot

Avverkande medel avsett för slungblästring. Steel Shot rensar effektivt samtidigt som det är skonsamt mot anläggningen. Det avverkar glödskal, valshud, rost och färg. Steel Shot används vid förberedande ytbehandling av stålkonstruktioner och vid rensning av gjutgods. Det används även för kulbombning (shot peening) för att höja brottbelastningen i det blästrade materialet. Steel Shot är runda stålkulor som tillverkas av smält stål. Medlet är återanvändbart

Steel Grit

Avverkande medel avsett för slungblästring eller fristråleblästring. Steel Grit ger en aggressiv yta och är avsett för komplicerade blästringsarbeten eller där man önskar en grov ytprofil. Steel Grit tillverkas genom krossning och efterbehandling av material med samma kemiska sammansättning som Steel Shot. Medlet är återanvändbart.

Cut Wire (trådklipp)

Trådklipp tillverkas genom klippning av kalldragen ståltråd så att längden ungefär motsvarar tråddiametern. Trådklipp finns även i avrundad form och kan då även användas för shotpeening (kulbombning). Trådklipp har lång livslängd.

Övriga

Utöver ovanstående finns en mängd olika material som kan användas för speciella blästringsbehov. Till exempel aluminiumoxid, aluminiumsilikat, glaskulor, stålsand, nötskal och t.o.m. risgryn samt andra särpräglade material.

Fråga oss så hjälper vi till att hitta det rensmedel som passar just dina produkter och din produktion!

För information kontakta:
Tony Hansson, Platschef & Försäljning, tel 072 600 6812