Stoftfilter

Filtersystem

Vårt filtersystem för luftrening ligger helt i linje med dagens miljötänkande och uppfyller med god marginal gällande miljö/arbetsmiljö krav. Luftens renhetsgrad efter vårt filter är <1mg partiklar/Nm³.

Filtersystemet kan användas i många applikationer där behov finns av filtrering av förorenad luft – inte enbart i anslutning till blästringsprocesser.

Vårt FinFilter möjliggör återföring av uppvärmd luft, och minskar därmed energiförbrukning samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

Filter

Vårt stoftfilter är ett spärrfilter av patrontyp avsett för torrt, icke fibröst stoft. Filtret är konstruerat för kontinuerlig drift och renas effektivt genom en automatiskt styrd tryckluftsprocess av motströmsprincip.

Stoftbemängd gas leds in i filtrets stoftficka där hastigheten sänks och tyngre partiklar faller ner i stoftbehållaren som är tätt ansluten till stoftfickans nedre del. När gasströmmen vänder uppåt innehåller den bara de finaste partiklarna. Det innebär att slitaget på filtermediet minskar. Stoftet avskiljs på patronens utsida och ren gas passerar vidare genom filtermediet till fläkten.

Patronerna rengörs automatiskt med hjälp av tryckluft. Lufttrycket byggs upp i ett tryckkärl och via dysor (som är monterad ovanför patronerna) skickas luftstöten i motsatt riktning så att en effektiv rening erhålls.

Stoftfiltret levereras med en radialfläkt av medeltryckstyp, komplett med motor, anslutningsflänsar, stos och vibrationsdämpare. Fläkt och motor är monterad på stativ, antingen i golvnivå eller i höjd med filtrets utloppskanal.

En bra ventilation av maskinerna minskar förslitning och ökar därmed livslängden.

Våra stoftfilter är mycket pålitliga och är mycket lätta att underhålla.

FinFilter

Vårt finfilter är ett mikrofilter, avsett för torrt stoft.

Partikelavskiljningsgraden är 99.99% för partikelstorlek >0,3/um. Tröghets och diffusionseffekten i filtermediet medför att även partiklar mindre än 0,3/um avskiljs.

Finfiltret inkopplas efter fläkten på grovfilteranläggningen. Det renar den grovrenade luften i filteranläggningen, så att den kan släppas ut i lokalen och tillföra en förhöjd temperatur på inomhus luften. Genom detta uppnås en energibesparing och bland annat en luftförbättring genom att minska undertrycket och därmed luftdraget i lokalen. Under sommaren, när tilläggsvärme inte behövs, kan den renade luften dirigeras ut i atmosfären.

Våra FinFilter är väldigt pålitliga och mycket lätta att underhålla.

För information kontakta:
Tony Hansson, Platschef & Försäljning, tel 072 600 6812