Virabläster

Vår Virabläster är speciellt anpassad för kontinuerlig blästring av mindre till medelstora produkter som gjutgods, smidda ämnen och svetsade konstruktioner. Produkten gradas och/eller rengörs från gjutsand, oxider, rost, glödskal samt andra föroreningar och kan därefter användas för exempelvis ytterligare bearbetning, ytbehandling eller indikering av sprickor.

Godset transporteras genom blästerkammaren på en vira vars öppenhet anpassas efter de aktuella produkterna som skall blästras. Viran är tillverkad av högvärdig mangantråd för att säkerställa lång livslängd. Maskinens konstruktion är mycket robust vilket ger en stabil produktion i de mest krävande miljöer. Slunghjulsaggregaten som är av högeffektsutförande är placerade för att säkerställa en kvalitativ och effektiv rensning. Blästerkammaren och slunghjulsaggregaten är tillverkade av mycket slittåligt material vilket ger en oslagbar livslängd.

Anläggningens styrsystem möjliggör automatisk anpassning av hastighet, blästertid, rensmedelsmängd, etc för att optimera resultat och produktionsekonomi.

Alla maskiner har ett system för automatisk rening och återföring av använt rensmedel. Maskinen kan även förses med anordning för rengöring av blästrat gods.

Vår Virabläster anpassas utefter ert produktsortiment, och maskinen integreras i ert existerande produktionsflöde för att maximalt optimera rensresultat och produktionseffektivitet. Detta innebär att vi även kan erbjuda lösningar för hantering av produkter både före- och efter blästerprocessen.

Alla våra blästeranläggningar är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Tony Hansson, Platschef & Försäljning, tel 072 600 6812