Våra tjänster

Våra tjänster

SBM har ett fulltäckande utbud inom området blästring, oavsett var i beslutsprocessen ni befinner er eller vilka behov ni har. Vår kunniga personal bidrar gärna med det stöd ni behöver för att säkerställa en trygg lösning. Tack vare vår långa erfarenhet av hela produktionskedjan, är vi en tillgång när och där du behöver det – oavsett om det är som oberoende samarbetspartner i ett inledande skede, eller genom att erbjuda en nyckelfärdig produktionsanläggning.

Dsc0439

Syftet med provblästring är att utvärdera konceptet inför investering av ny maskin eller ombyggnad, och samtidigt säkerställa att resultatet uppfyller era krav. Resultatet dokumenteras, och vi garanterar motsvarande resultat i den lösning som vi kommer att leverera till er. Provblästringen utförs i regel ute hos någon av våra 100-tals installerade maskiner – eller på vår egen verkstad i Laholm.

Miljö och säkerhet är områden som kontinuerligt utvecklas, förbättras och förändras. Vi håller oss ständigt uppdaterade och strävar kontinuerligt efter att göra våra maskiner säkrare, mer användar- och miljövänliga – en kunskap vi gärna delar med oss av. Denna kunskapsöverföring kan till exempel ske i samband med en ny investering eller genom att vi deltar aktivt i ert miljöarbete avseende befintliga anläggningar. Givetvis följer vi gällande EU-direktiv, men vi tar även hänsyn till era befintliga säkerhetssystem och genomför ytterligare anpassningar där så krävs. Miljön runt maskinen är en viktig aspekt: om bullernivåerna inte är acceptabla kan vi reducera dem genom att bygga bullerskydd eller se över godshanteringen och föreslå lösningar. Andra områden som kan få en direkt påverkan på närmiljön är hanteringen av blästermedel samt att filter och ventilation är korrekt dimensionerat.

Vår telefonsupport är bemannad dygnet runt för att minimera stillestånd, och vi kan vara på plats inom bara någon timme – var i norden du än befinner dig.

Behöver ni verkligen en helt ny blästermaskin? Det är en fråga vi alltid ställer innan vi föreslår en lösning. Vi har genomfört många uppgraderingar, allt ifrån smärre justeringar till omfattande ombyggnationer – allt för att våra kunder ska kunna möta morgondagens krav. Vi leder utvecklingen och kan erbjuda den allra senaste teknologin som förbättrar och förenklar er befintliga blästringsprocess. Tillsammans med er hittar vi den bästa lösningen. Kontakta oss för ett inledande möte med våra erfarna tekniker.

Det kan finnas många frågetecken inför beslutet att investera eller genomföra förändringar. Kommer effektiviseringen att leva upp till våra förväntningar? Vilken metod ger oss flest fördelar? Hur ser kostnadsbilden ut, initialt och löpande? Och kan vi passa in blästringsprocessen i vår befintliga miljö avseende flöden och fysiskt utrymme?

För att räta ut alla frågetecknen brukar vi föreslå någon form av förstudie. Det ger er ett objektivt underlag när ni ska bedöma genomförbarheten och välja metod, allt utifrån er unika produktionsmiljö. När det gäller att se över den befintliga miljön kan förstudien innefatta allt ifrån ”quick wins” till ombyggnationer. Ett objektivt förhållningssätt utifrån era förutsättningar är en hederssak för oss, varför vi aldrig drar oss för att rekommendera andra leverantörer i de fall det skulle passa er bäst. Förstudien resulterar i ett komplett investeringsunderlag, dvs. både ett tekniskt koncept och ett ekonomiskt underlag.

Att tillverka en maskin eller genomföra en förändring handlar för oss om ett naturligt samarbete mellan våra kunder, och vår personal som besitter lång erfarenhet från service, konstruktion och tillverkning. Om ni har ett underlag eller en ide hur ni vill genomföra en förbättring så hjälper våra tekniker till att förverkliga projektet.

Om ni har valt en standardlösning finns ritningar och dokumentation redan tillgängligt, och endast en snabb avstämning görs för att säkerställa att man inte har missat något. Tillverkning av maskinen påbörjas parallellt med färdigställande av dokumentationen, och under tillverkningen har vi regelbundna möten för att stämma av tidsplaner och/eller genomföra eventuella justeringar. All vår tillverkning sker i egen verkstad där anläggning även monteras och provkörs innan leverans.

Vi monterar och driftsätter nya anläggningar – samt bygger om eller flyttar befintliga maskiner.

Innan maskinen tas i bruk provkör vi den och genomför justeringar, optimeringar samt utbildar er personal. Utbildningen sker både på operatörsnivå och utbildning på service och underhåll.

Med 60 års erfarenhet av blästermaskiner är vi väl medvetna om att ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Därför är det med stolthet vi inte bara pratar om vår unika service och det genuina engagemang vi har i våra kunder, utan också bevisar det med våra höga servicenivåer. Vi lagerför reservdelar till samtliga maskiner under hela den tekniska livslängden och genomför service med regelbundna intervaller utifrån maskinens nyttjandegrad. Vår jourservice är aldrig stängd. Och våra serviceavtal räcker för att ge er all den trygghet ni behöver.