Blästerhallar

En Blästerhall är speciellt anpassad för blästring av större svetsade eller gjutna produkter. Produktens yta rengörs från oxider, rost, glödskal och andra föroreningar och kan därefter användas för ytterligare ytbehandling, indikering av sprickor, etc.

Våra tryckluftsdrivna blästerhallar fungerar så att tryckluft och rensmedel blandas i ett tryckkärl eller ejektormunstycke på ett kontrollerbart sätt och accelereras till en mycket hög hastighet innan rensmedlet träffar produkten som ska rengöras. Blästringen kan utföras manuellt eller via en automatiserad lösning.

Hallen dimensioneras efter aktuell godsstorlek och kapacitetsbehov, och levereras med ett automatiserat system för återvinning av rensmedel samt komplett filtersystem för att garantera en bra arbetsmiljö.

Alla våra blästeranläggningar är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Tony Hansson, Platschef & Försäljning, tel 072 600 6812