Slungblästring

Våra maskiner för slungblästring är avsedda för rensning av plåt, stångmaterial, svetsade konstruktioner samt detaljer av smide, gjutjärn med mera. De finns i en mängd olika versioner beroende på vilken kapacitet som krävs, dimensionerna på den produkt som ska bearbetas, hur produkten ska transporteras genom maskinen och så vidare. Vi har maskiner för kontinuerligt och stegvist genomflöde av slungblästring samt för gruppvis körning. Vi är specialister på att kunna integrera våra maskiner i ett existerande produktionsflöde för att uppnå maximal nyttjandegrad och minimal produktionsstörning vid slungblästring. Vi specialtillverkar materialhanteringssystem både före och efter blästermaskinen för att få exakt inpassning i kunders anläggningar. Om det handlar om nybyggnation av en produktionsanläggning samverkar vi med andra företag i branschen för tillverkning och leverans av hela ytbehandlingslinjen, inklusive all nödvändig styrutrustning.

För information kontakta:
Tony Hansson, Platschef & Försäljning, tel 072 600 6812