Takbanebläster

Vår Takbanebläster, eller genomloppsmaskin, är speciellt anpassad för mer komplicerade konstruktioner med många skrymslen och vrån där andra typer av blästermaskiner inte kommer åt. En Takbanebläster är även perfekt då godset är känsligt för stötar. Godset kan blästras en och en eller flera på samma gång. Produktens yta rengörs från oxider, rost, glödskal och andra föroreningar och kan därefter användas för ytterligare ytbehandling, indikering av sprickor, etc.

Det finns olika typer av takbaneblästrar:

  • Godset matas in och ut på samma sida och roterar under blästring.
  • Godset transporteras genom blästerkammaren och roterar under blästring.
  • Godset transporteras genom blästerkammaren, utan rotation (speciellt anpassat för långt gods).

Oberoende av vilken typ man väljer så säkerställer vi att godset får maximal täckning och därmed ett garanterat bra slutresultat.

Blästerkammaren och slunghjulsaggregaten är tillverkade av mycket slittåligt material vilket ger en oslagbar livslängd.

Anläggningens styrsystem möjliggör automatisk anpassning av hastighet, blästertid, rensmedelsmängd, etc för att optimera resultat och produktionsekonomi.

Alla maskiner har ett system för automatisk rening och återföring av använt rensmedel. Maskinen kan även förses med anordning för rengöring av blästrat gods.

Takbaneblästern anpassas efter ert produktsortiment och maskinen integreras i ert existerande produktionsflöde för att maximera rensresultat och produktionseffektivitet. Detta innebär att vi kan erbjuda alternativa conveyor system som passar er produktion.

Alla blästeranläggningar som levereras från oss är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Tony Hansson, Platschef & Försäljning, tel 072 600 6812