Blästerskåp

Vårt Blästerskåp kommer i många olika former och storlekar. Genom oss kan du investera i ett blästerskåp som är speciellt anpassat för mindre komponenter. Vi har vad som krävs för att skapa en produkt av högsta kvalitet utefter dina önskemål och förutsättningar. Med Bäckmans Blästerskåp kan produkten gradas och/eller rengörs från gjutsand, oxider, rost, glödskal samt andra föroreningar och kan därefter användas för exempelvis ytterligare bearbetning, ytbehandling eller indikering av sprickor.

Våra blästerskåp kan du även använda för shot peening av produkter. Shot peening kallas även för kulbombning eller kulpening och används för att förbättra produktens utmattningsegenskaper och på så sätt även dess livslängd. Genom att bombardera produktytan med små kulor av olika material bildas små överlappande inbuktningar. Dessa ger ytan en hög tryckspänning, något som ökar produktens förmåga att motstå bland annat korrosionsbrott, utmattningsbrott och andra typer av problem som kan uppkomma vid lång och hård användning.

Vi kan anpassa våra blästerskåp helt efter era aktuella förutsättningar och vi kan även komplettera utrustningen med transportsystem, vändskiva, utdragsvagn, telfersystem, etc. för att underlätta hantering av godset. Blästerskåpen kan konstrueras för manuell blästring eller förses med ett automatiserat system. Vi erbjuder även begagnade blästerskåp av hög kvalitet. Har du behov av större blästeranläggningar så har vi även blästerhallar som är anpassade för större produkter. Kom ihåg att vi även kan hjälpa dig med en eventuell förstudie som kan ge dig ett komplett investeringsunderlag.

Alla våra blästerskåp är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Mats Blåder, VD, tel 070 334 56 33