Rullbanebläster

En rullbanebläster från oss är speciellt anpassad för blästring av plåt, balk, smidda ämnen och svetsade konstruktioner. Produktens yta rengörs från oxider, rost, glödskal och andra föroreningar och kan därefter användas för ytterligare ytbehandling, indikering av sprickor, etc.

Godset transporteras genom blästerkammaren på rullbanor som justerats för dina produkters dimensioner. Maskinens konstruktion är mycket robust vilket ger en stabil produktion i de mest krävande miljöer. Slunghjulsaggregaten som är av högeffektsutförande är placerade för att säkerställa en kvalitativ och effektiv rensning. Blästerkammaren och slunghjulsaggregaten är tillverkade av mycket slittåligt material vilket ger en oslagbar livslängd.

Anläggningens styrsystem möjliggör automatisk anpassning av hastighet, blästertid, rensmedelsmängd, etc för att optimera resultat och produktionsekonomi.

Alla maskiner har ett system för automatisk rening och återföring av använt rensmedel. Maskinen kan även förses med anordning för rengöring av blästrat gods.

Rullbaneblästern anpassas efter ert produktsortiment och maskinen integreras i ert existerande produktionsflöde för att maximera rensresultat och produktionseffektivitet. Detta innebär att vi även kan erbjuda lösningar för hantering av produkter före- och efter blästerprocessen.

Alla blästeranläggningar som levereras från SBM är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Tony Hansson, Platschef & Försäljning, tel 072 600 6812