Nyanställningar

Vi välkomnar Anette Johansson, ansvarig ekonomi, och servicetekniker Andreas Nordqvist.