Coronaviruset (COVID-19)

Svensk Blästring & Maskinteknik AB (SBM) och Bäckman Blästermaskiner AB följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheternas råd när det gäller att förhindra spridning av coronaviruset (COVID-19).

Följande åtgärder har vidtagits:

  • All personal uppmanas att hålla god handhygien och kontinuerligt tvätta händerna under arbetsdagen.

  • Vid första tecken och symptom på sjukdom, som hosta, halsont och/eller feber, har våra anställda fått tydliga instruktioner om att undvika all kontakt med kollegor och externa kontakter samt genast lämna arbetsplatsen. Detsamma gäller om någon får liknade symptom hemma - man skall sjukskriva sig samt söka information om hur länge man bör stanna hemma.

  • Vi har introducerat utökade städrutiner.

  • All personal som har externa kontakter, till exempel våra servicetekniker, kan skicka en smittskyddsförsäkran digitalt före varje besök.

Vi följer kontinuerligt myndigheternas råd och föreskrifter och ändrar våra rutiner om så skulle behövas.

Mats Blåder
Svensk Blästring & Maskinteknik AB (SBM) och Bäckman Blästermaskiner AB