Vad gör en servicetekniker egentligen?

Vi bad vår servicetekniker, Andreas Nordqvist, att berätta om en vanlig dag på jobbet.


Hur startar dagen?
- Vi åker iväg på ett inbokat servicebesök. Om det är ett serviceuppdrag som kräver extra resurser så kommer även kollegor från Bäckman Blästermaskiner. Till vårt förfogande har vi en servicebuss med all nödvändig utrustning

Vad händer sedan?
- Väl på plats hos kund träffar vi vår kontaktperson och den som sköter maskinen och vi går igenom besiktningsprotokollet. Företaget har inför vårt besök planerat in ett produktionsstopp. En del företag vill att vi kommer på helger eller under sommaren för att undvika stopp i produktionen.

Vad gör ni under servicebesöket?
- Vi sätter igång med åtgårder enligt besiktningsunderlaget. När vi är klara går vi igenom vad som är gjort med vår kontaktperson på företaget. Här ger vi även råd om vad som kommer att behöva åtgärdas längre fram. Därefter testkör vi maskinen och avslutar.

Hur lång tar ett servicebesök?
- Servicebesöken kan ta från tre timmar upptill tre dagar. Tidsåtgången beror på storleken på maskinen och hur mycket som maskinen körs.

Är alla servicebesök inplanerade?
- Nej, inte alla. Akuta servicebesök förekommer men det är bra om de kan undvikas. Bättre med förebyggande service och hellre att man byter reservdelar lite för tidigt än väntar.

 

Läs mer om vår service