Verksamheten pågår som vanligt

Med anledning av den påverkan som Coronaviruset (COVID-19) har på samhälle och företag vill jag ge en uppdatering om verksamheterna på Bäckman Blästermaskiner AB och SBM AB (Svensk Blästring & Maskinteknik AB).

Verksamheterna på de båda företagen pågår som vanligt. Vi följer dagligen utvecklingen i samhället och myndigheternas riktlinjer i syfte att skapa en säker arbetsplats för våra anställda och ett tryggt möte mellan dig som kund och vår personal.

En viktig del av vår verksamhet är vår service ute på företag. Vår ambition är att servicebesöken ska vara säkra och trygga för våra kundföretag och vår personal. Under servicebesöket kommer våra tekniker att undvika närkontakt och hålla en distans. Vi uppmanar även våra kundföretag att låta teknikerna arbeta självständigt vid maskinerna så långt det är möjligt.

En annan viktig del för våra kunder är vårt reservdelslager. Lagret är intakt och fylls på för fortsatt snabba leveranser. Vill ni, under rådande omständigheter, ha ett eget lager av frekventa delar kan vi ordna det.

Har du några frågor är du mycket välkommen att kontakta mig. På våra
hemsidor och i våra nyhetsbrev kommer vi att informera om eventuella förändringar i verksamheten som en följd av Coronaviruset.

Mats Blåder
VD, SBM AB och Bäckman Blästermaskiner AB